Assessoria Comptable i Financera

contable

És important que els comptes de cada empresa reflecteixin una imatge fidel del patrimoni i situació financera. Per això, l’assessorament comptable té per objecte que les empreses portin la seva comptabilitat d’acord amb els principis comptables generalment acceptats i a les normes legals vigents per tal de reflectir una imatge fidel de les finances.

A Sant Cugat Consulting, oferim solucions a mida que permeten:

  • Confecció d’un Pla Comptable adaptat a les característiques de la companyia.
  • Revisió de la comptabilitat auxiliar i confecció dels assentaments tècnics i tancament comptable.
  • Així , com l’anàlisi i disseny dels estats financers proporcionats per la comptabilitat financera : Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys.
  • Assessorament permanent en la gestió de la comptabilitat , podent emetre informes periòdics que permetin avaluar de forma comparativa l’evolució del seu negoci.
  • Outsourcing de serveis comptables , desplaçant un professional , recolzat pel nostre gabinet , a la pròpia empresa del client per tal de realitzar des de les tasques comptables fins el seu arxiu.
  • Com a activitat complementària oferim un servei d’anàlisi financera que inclou des de la valoració de la companyia target , anàlisi de projectes d’inversió , elaboració d’estratègies de finançament , consolidació i anàlisi d’estats financers.
  • Realització de Due Diligence comptable de forma coordinada amb els responsables d’altres àrees , de manera que el treball es realitza d’una forma més eficient i ràpida .

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES