Assessoria Laboral

laboral

L’Àrea Laboral ofereix assessorament en tots els aspectes del dret del Treball i de la Seguretat Social, sent les principals matèries d’actuació les següents :

 • Contractació laboral.
 • Anàlisi i determinació de les diferents modalitats contractuals en funció de les tasques i del candidat escollit.
 • Estudi de possibles bonificacions i / o subvencions per a diferents col · lectius laborals.
 • Confecció dels fulls de salari d’acord amb els convenis vigents , així com els corresponents butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Seguretat Social : Assessorament en matèria de seguretat social en inspeccions, gestionant el contacte amb les autoritats i tramitant, si escau, els procediments administratius corresponents.
 • Preparació i assistència a Inspeccions de treball i Seguretat Social.
 • Estrangeria : Tramitació d’expedients de residència i / o treball per compte d’altri o pròpia , anàlisi de les diferents possibles vies d’autorització de l’activitat laboral en Espanya i CEE.
 • Alts càrrecs i directius : plans d’incentius creatius per a directius i treballadors.
 • Assessorament relatiu a aspectes contractuals i retributius , matèries de Seguretat Social i de previsió social complementària i extinció de contractes.
 • Expedients de regulació d’ocupació , modificació de condicions de treball i de trasllat: Preparació de documentació, gestió de les notificacions, assistència en la negociació, redacció d’actes i acords i en les reunions amb la Inspecció de Treball i l’autoritat laboral.
 • Direcció lletrada de recursos.

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES