Advocats reclamació d’impagaments

L’ajudem en el procés de recuperar un deute per pagar, i li oferim protecció i assessoria davant impagaments que poguessin succeir en un futur.

• Reclamació deutes i impagaments
• Procediments monitoris
• Negociació del deute i redacció dels acords de pagament
• Reclamació extrajudicial i per via judicial
• Reclamació de quotes de lloguer a inquilins
• Reclamació de quotes a propietaris en règim de propietat horitzontal
• Recuperació d’IVA de factures impagades.

Consulteu-nos si és el cas!