Assessoria jurídica en herències i successions

En un cas de la mort, una causa comuna de conflicte sol ser el repartiment del seu patrimoni entre familiars i beneficiaris.
L’assessoria jurídica en successions permet evitar aquest tipus de contratemps, tant si hi ha un testament com si no ho hagués.

Podem ajudar-lo en els següents processos en matèria de dret successori:

  • Redacció de Testaments i últimes voluntats
  • Acceptació d’herències
  • Assessorament liquidació en impostos successoris
  • Reclamació d’herències i mediació entre les parts implicades
  • Transmissions patrimonials
  • Negociació amb hereus
  • incapacitacions
  • herències internacionals

Consulteu-nos si és el cas!