Àrea Jurídica Procesal

Jurídica Procesal

L’àrea de dret processal ofereix advocats especialistes en assessorament i assistència jurídica als nostres clients en l’àmbit contenciós, incloent entre les seves matèries l’arbitratge , així com l’avaluació de riscos i definició d’estratègies en fase precontenciosa. Entre les matèries implicades en assessorament legal i intervenció lletrada de l’àrea de dret processal, s’inclouen :

  • Actuacions precontencioses. Identificació de riscos i alternatives legals, preconstitució de prova, definició d’estratègies de defensa, etc .
  • Procediments civils i mercantils.
  • Gestió d’impagats.
  • Dret concursal.
  • Sol · licitud de diligències preliminars i de comprovació de fets , mesures d’assegurament de la prova i mesures cautelars.
  • Procediments contenciosos administratius.
  • Actuacions davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, així com Oficina d’Harmonització del Mercat Interior : Marca, dibuix i model comunitari.
  • Recursos de divers gènere davant instàncies administratives i tribunals espanyols.
  • Execució de sentències, laudes arbitrals i altres títols executius nacionals i internacionals.

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES