Responsabilitat Social

Nosaltres

A Sant Cugat Consulting som conscients de que el nostre treball  té una gran transcendència social.
La nostra responsabilitat és garantir la transparència i el rigor de la informació  que les empreses  proporcionen als seus  accionistes, inversors, proveïdors, treballadors i al mercat financer .

Aquesta gran responsabilitat ens motiva per fer en tot moment allò que comporti efectes positius sobre la nostra gent , els nostres clients i proveïdors , el medi ambient i la societat en general . Creiem que una bona empresa és més que reputació en el món empresarial , és comptar amb el respecte de la societat , per això , donem tanta importància a la societat i el medi ambient com al nostre negoci .

Com a part dels nostres actuals projectes estratègics de llarg abast , tenim un compromís de política mediambiental dissenyada per ajudar a avaluar i minimitzar l’impacte global sobre el medi ambient de les nostres operacions . Com a objectiu estratègic d’aquesta política s’han dissenyat mesures que ajudin a tots els nostres professionals a comprometre amb el medi ambient , assumint pautes de conducta adequades per protegir-lo i col · laborar amb la conservació dels recursos naturals .

Així mateix col·laborem amb diverses ONG humanitàries d’índole internacional que treballen en desenvolupament , acció humanitària , comerç just i sensibilització , amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la pobresa .