Assessoria Jurídica Mercantil I Civil

Jurídica Mercantil y Civil

La cobertura jurídica preventiva, duta a terme pels nostres experts advocats, evita que l’empresa enterri recursos i temps en interminables processos legals. A Sant Cugat Consulting, cobrim:

 • Dret Civil: actuacions i negociacions en dret immobiliari i urbanisme, dret
  de família i successions, i en general tot allò relacionat amb aquesta branca del dret.
 • Contractual: Negociació i formalització de tot tipus de contractes mercantils com ara
  distribució, agència, franquícia, arrendament, prestació de serveis, logística (…).
  Tant en l’àmbit nacional com internacional.
 • Fusiones y adquisiciones (M&A): Asesoramiento, diseño y ejecución de las operaciones de
  adquisición o toma de participaciones por compañías industriales o entidades de capital
  riesgo, tanto desde la perspectiva vendedora como la compradora y en la financiación de
  este tipo de operaciones. Igualmente nuestros equipos están especializados en la
  realización de procesos de Due Diligence.
 • Fusions i adquisicions (M & A): Assessorament, disseny i execució de les operacions de
  adquisició o presa de participacions per companyies industrials o entitats de capital
  risc, tant des de la perspectiva venedora com la compradora i en el finançament de
  aquest tipus d’operacions. Igualment nostres equips estan especialitzats en la
  realització de processos de Due Diligence.
 • Acords i vehicles d’associació i cooperació nacionals (Joint Venture, UTE).
 • Protecció de dades: Implementació de la normativa d’espanyola de protecció de dades
  de caràcter personal. Elaboració del Document de Seguretat.
 • Propietat industrial i intel · lectual: Assessorament en la implementació de polítiques de
  protecció de drets de propietat industrial i intel · lectual. Assessorament en la
  obtenció de patents i marques, nacionals i internacionals, i manteniment de la seva
  titularitat. Llicències de cessió a tercers.

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES