Despeses deduïbles de l’autònom

Aquest any 2018 han entrat en vigor novetats pel que fa a despeses deduïbles de l’autònom, com subministraments o dietes. Coneix els requisits per desgravar les despeses de la teva activitat!

Les despeses que són resultat de l’activitat professional d’un autònom, són susceptibles de ser deduïts tant de la declaració de la renda (IRPF) com en la declaració de l’IVA. Però per això, han de complir amb una sèrie de requisits, que et desglossem a continuació:

1. Requisits de les despeses deduïbles

Històricament, les despeses deduïbles suposaven una línia fina que era capciós creuar, sobretot en el que respectaba a treballar en el propi habitatge, el vehicle particular, el telèfon mòbil, viatges i roba professional.Aquest any, Hisenda s’ha proposat aclarir on són els límits en aquests aspectes.

Perquè sigui despesa deduïble:

 • Ha de ser despeses vinculades directament a l’activitat econòmica realitzada per l’autònom.
 • Han de poder ser justificats mitjançant les corresponents factures. En ocasions poden valer rebuts.

ull! Els tiquets o factures simplificades no són deduïbles perquè no permeten identificar qui ha fet la despesa! És millor demanar factura en tot, incloent restaurants, taxis …

 • Han d’estar registrats comptablement en els llibres de despeses i inversions.

Encara amb aquests aclariments, hi ha una línia fina entre el que està vinculat amb l’activitat professional o privada quan un treballa des de casa, per exemple. A aquest efecte, Hisenda estipula les següents despeses com a deduïbles en l’IRPF:

 • Compres de mercaderies, matèries primeres i auxiliars, combustibles, elements i conjunts incorporables, envasos, embalatges i material d’oficina.
 • Sous i salaris
 • Seguretat social a càrrec de l’empresa
 • Despeses de formació, assegurances d’accidents del personal, obsequis (EJ- cistelles de Nadal) i contribucions a plans de pensions o a plans de previsió social empresarial.
 • lloguers
 • Despeses de manteniment, recanvis i adaptació de béns materials.
 • Serveis de professionals independents (la teva gestoria, per exemple)
 • Altres serveis: despeses en recerca i desenvolupament, transports, primes d’assegurances, publicitat, subministraments d’electricitat, aigua i telefonia i altres despeses d’oficina no inclosos en els conceptes anteriors.
 • tributs
 • Despeses financeres: interessos de préstecs i crèdits
 • amortitzacions
 • Altres despeses deduïbles: adquisició de llibres, subscripció a revistes professionals, despeses d’assistència a esdeveniments relacionats amb l’activitat (cursos, congressos, conferències), quotes d’associacions empresarials, corporacions i càmeres així com les primes d’assegurança de malaltia satisfetes per l’autònom per a ell, el seu cònjuge o fills menors de 25 que convisquin en el domicili familiar, amb un màxim de 500 euros per persona.

2. Noves despeses deduïbles: subministraments i dietes

Amb l’entrada en vigor de la Llei de reformes urgents del Treball Autònom, a partir de gener 2018 també es poden deduir:

 • Subministraments domèstics: l’autònom que treballi des de casa i així ho hagi notificat a Hisenda en la seva declaració censal (model 037 o 036) podrà deduir-se un 30% dels subministraments d’electricitat, gas, aigua, telefonia i internet.
 • Dietes: l’autònom pot deduir 26,67 euros diaris (48 euros a l’estranger) quan no pernocta i 53,34 euros diaris quan pernocta a Espanya i 91,35 euros a l’estranger. Però només quan aquestes despeses són deguts al desenvolupament de l’activitat econòmica, en establiments de restauració i hostaleria, que es paguin per mitjans electrònics i dels quals es disposi de la corresponent factura.

3. Despeses deduïbles sense factura

Hi ha una sèrie de despeses que no exigeixen factura, com són:

 • Polizas d’assegurances
 • Salaris i assegurances socials
 • Quota d’autònoms
A Sant Cugat Consulting tenim serveis d’assessoria i gestoria especialitzats en Autònoms, consulta amb nosaltres com podem ajudar-te! 

Sense comentaris per "Despeses deduïbles de l'autònom"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.