És legal llogar el meu habitatge a Airbnb o similars?

Arrendar un habitatge de la seva propietat a través d’una plataforma de lloguers d’internet és legal, sempre que es tingui en compte els següents aspectes.

A partir de l’afluència de llocs en línia en què poder oferir el seu habitatge a altres inquilins, ja sigui parcial o totalment (llegiu Airbnb, HomeAway o similars) s’ha estat posant en dubte la legalitat d’aquest servei, sobretot des del col·lectiu hoteler que ho considera competència deslleial.

En quins casos és legal l’ús d’aquests serveis de mediació?

És legal sempre que:

  • Pugui demostrar la propietat de l’habitatge
  • No es prestin serveis propis d’activitat hotelera
  • Es ofereixi exclusivament a persones físiques, no empreses.
  • Es compleixi amb la normativa local en relació als habitatges d’ús turístic.

Què es considera habitatge d’ús turístic?

Es considera “habitatge d’ús turístic” aquella que és cedida a tercers, directament o indirectament, de forma reiterada i a canvi d’un preu, per a una estacia limitada en el temps (temporada).

Què he de tenir en compte en llogar el meu habitatge en aquestes plataformes en línia?

Per garantir la legalitat d’aquests serveis, és l’arrendador el que ha de mantenir una comunicació i relació directa amb els arrendataris, el qual fixa les condicions del servei i qui determina com es realitzarà el cobrament.

Quins criteris ha de complir la plataforma en línia per a ser legal?

La plataforma en línia ha de garantir que només actua de mediadora, en nom de l’arrendador, per tant el servei que ofereix la plataforma és un servei de mediació, no d’arrendament d’habitatges.

Vull llogar el meu habitatge a Barcelona o Catalunya per a ús turístic, i la vull promocionar en aquestes plataformes Què diu la normativa sobre això?

Segons la normativa de la pàgina web d’Airbnb, l’Ajuntament de Barcelona ha pres serioses mesures d’inspecció i control contra el lloguer d’habitatges que no compleixin amb la normativa local de lloguer d’apartament turístic.

L’obligatorietat de complir amb aquesta normativa si recau absolutament sobre el propietari i és la seva responsabilitat assegurar-se que segueix la normativa en matèria d’habitatges d’ús turístic.

Quina normativa he de complir si el meu habitatge és a Barcelona o Catalunya?

Com a primer pas, aquest habitatge ha de presentar la comunicació d’inici d’activitat davant l’ajuntament de la zona, abans de l’inici de l’activitat.
En segon lloc, ha de registrar l’habitatge al Registre de turisme de Catalunya, i el número d’inscripció de l’immoble ha de constar en tota publicitat que anunciï el servei.
* Aquesta inscripció es realitza d’ofici, quan l’ajuntament de la ciutat ho permet, tot i que a Barcelona no és possible ja que la concessió de llicències està congelada, de moment.

En tercer lloc, s’ha d‘assegurar de complir les seves obligacions tributàries.

A efectes d’impostos, que tributs graven aquest servei?

És responsabilitat del propietari complir amb les obligacions tributàries del rendiment que obtingui pel servei.

Els impostos que podria complir (en funció del servei) són:

L’Impost sobre les estades en establiments turístics.

Impost que paga tota persona física o jurídica que realitza una estada a qualsevol allotjaments turístics, amb l’objectiu de “mantenir i potenciar Catalunya com a destinació turística de primer ordre i de referència a nivell mundial”.

Segons la informació de la Generalitat al respecte, es paga per persona i unitat d’estada (dies o fraccions), amb pernoctació o sense, amb un màxim de 7 unitats d’estada, per persona, al mateix allotjament o equipament durant un període continuat .

Per a habitatges d’ús turístic, a Barcelona ciutat suposa 2,25 € / dia per un màxim de 7 dies en el mateix establiment i de 0,90 € / dia a la resta de Catalunya.

Impost sobre el valor afegit:

Si el servei d’arrendament és prestat pel propietari al client final, i només es destina a habitatge, està exempt d’IVA.

No és el cas de les plataformes com oAirbnb, ja que aquestes actuen de mediadores.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els beneficis que obtinguis pel lloguer a través d’aquestes plataformes has incloure’ls en la declaració de la renda amb independència dels ingressos que tinguis el, tant si ets propietari com si ets llogater i subarriendas una habitació.

Finalment, l’entitat mediadora si està obligada a facturar els serveis al propietari, i per tant la seva activitat anirà gravada a un tipus del 21%.

Aquesta entrada conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i / o fiscal.
Per a qualsevol consulta o si necessita que l’assessorem, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sense comentaris per "És legal llogar el meu habitatge a Airbnb o similars?"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.