Assessoria Fiscal

serveis

El nostre assessorament fiscal, dut a terme per un equip d’experts advocats i economistes, abasta tots els nivells , tant les persones físiques com les jurídiques
així com la planificació dels elements que integren el seu patrimoni i les inversions realitzades a qualsevol nivell societari.

La complexitat de la normativa vigent en matèria d’impostos fa imprescindible comptar amb
un assessorament adequat i permanent prestat per professionals qualificats. La
planificació fiscal requereix un estudi minuciós , on el professional s’anticipa als fets
rellevants per tal d’optimitzar les operacions minimitzant la pressió fiscal.

Així mateix, els professionals d’aquesta àrea ofereixen assessorament i solucions integrals en temes
com ara:

 • Planificació fiscal patrimonial.
 • Fiscalitat corporativa.
 • Assessorament en processos tributaris i inspeccions fiscals davant l’Administració
 • Tributària.
 • Preparació i liquidació periòdica d’impostos.
 • Assessorament fiscal per expatriats.
 • Servei d’assessorament fiscal recurrent.
 • Processos de reestructuració empresarial i patrimonial . Planificació i assessorament
 • continuat d’herències i drets hereditaris nacionals.
 • Disseny , negociació i execució de compravendes.
 • Assistència en processos tributaris i inspeccions fiscals davant l’Administració Tributària i
 • qualsevol altra incidència patrimonial amb conseqüències fiscals i legals.

SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES