Agenda tributària d’Octubre 2019

En aquesta publicació, la gestoria de Sant Cugat Consulting us desglossa l’agenda tributària prevista per a Octubre de 2019.

FINS AL 21

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

• Setembre 2019. Grans empreses … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216 i 230

• Tercer trimestre … 2019 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210 i 216

Pagaments fraccionats Renda

• Tercer trimestre 2019:

– Estimació directa … 130

– Estimació objectiva … 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents

• Exercici en curs:

– Règim general … 202

– Règim de consolidació fiscal (grups fiscals) … 222

IVA

• Setembre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349

• Setembre 2019. Operacions assimilades a les importacions … 380

• Tercer trimestre 2019. Autoliquidació … 303

• Tercer trimestre 2019. Declaració-liquidació no periòdica … 309

• Tercer trimestre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349

• Tercer trimestre 2019. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació … 368

• Tercer trimestre 2019. Operacions assimilades a les importacions … 380

• Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals … 308

• Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca … 341

 

FINS AL 30

IVA

• Setembre 2019. Autoliquidació … 303

• Setembre 2019. Grup d’entitats, model individual … 322

• Setembre 2019. Grup d’entitats, model agregat … 353

 

FINS AL 31

NOMBRE D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

• Tercer trimestre 2019. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit … 195

 

COMPTE CORRENT TRIBUTÀRIA

• Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2019 … CCT

La renúncia s’haurà de formular en el model de «sol·licitud d’inclusió / comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària».

A Sant Cugat Consulting t’ajudem a elaborar i presentar tots aquests impostos, posa’t en contacte amb nosaltres!

Sense comentaris per "Agenda tributària d'Octubre 2019"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.