17 resultats per a tag: irpf


Hisenda eleva el pagament per quilometratge exempt a l’IRPF

La retribució màxima lliure d’impostos puja de 0,19 a 0,26 euros per quilòmetre. El passat 17 de juliol es va publicar al BOE, l'Ordre HFP/792/2023, que recull una actualització de la compensació de les despeses per quilometratge deduïbles a l'IRPF per a empleats, autònoms i funcionaris que usen un automòbil per desenvolupar la seva feina, que arribarà als 0,26 cèntims per quilòmetre recorregut. Per l'ús de motos, la quantia exempta serà de 0,106 euros per quilòmetre, davant dels 0,078 euros que es mantenien des de fa 18 anys. Això suposa una alça del 35,8%. La compensació cobreix el combustible i les despeses relacionades ...

IRPF i atur per ERTO COVID

Els treballadors per compte d'altri afectats per un ERTO l'any 2020, la declaració de l'IRPF d'aquest exercici resulti a ingressar per haver percebut rendiments de la feina de més d'un pagador poden fraccionar en sis mesos el pagament del deute tributari de l'IRPF d'aquest exercici. ...

Agenda tributària de Desembre 2019

En aquesta publicació, la gestoria de Sant Cugat Consulting us desglossa l'agenda tributària prevista per a Desembre de 2019. ...

Agenda tributària d’Octubre 2019

En aquesta publicació, la gestoria de Sant Cugat Consulting us desglossa l'agenda tributària prevista per a Octubre de 2019. ...