Covid-19: Afectacions tributàries i comptes anuals

Us informem sobre les afectacions tributàries contingudes i de presentació de comptes anuals contingudes en el nou Reial decret 8/2020.

 

Quins terminis s’han vist afectats?

S’han ampliat fins al 30 d’abril de 2020 els terminis relatius a, entre altres, els següents procediments que ja s’hagin iniciat i encara no hagin conclòs a data d’avui 18 de març de 2020:

  • Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l’Administració.
  • Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits.
  • Els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació.
  • Els terminis per formular al·legacions en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i revocació.

 

Què succeeix amb els procediments iniciats a partir del dia 18 de març?

S’han ampliat fins al 20 de maig de 2020 els terminis relatius a procediments que siguin comunicats a partir del dia 18 de març, llevat que el termini atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.

 

Quines altres afectacions en el còmput de terminis s’han previst?

El termini comprès entre el dia 18 de març, i el 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT. Així mateix, el termini per interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant actes tributaris, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins conclòs aquest període.

 

S’han modificat els terminis per presentar autoliquidacions?

El Reial decret llei 8/2020 no ha ampliat els terminis per a presentar declaracions i autoliquidacions periòdiques d’impostos com poden ser l’IVA, l’IRPF i L’IS.

 

S’ha ampliat el termini per a la formulació, aprovació i presentació de comptes anuals?

En efecte, el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social perquè l’òrgan d’administració d’una societat formuli els comptes anuals queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma. És a dir, des de la data en la que finalitzi l’estat d’alarma es disposarà de tres mesos per a formular els comptes anuals, tres mesos més per a l’aprovació dels comptes i un altre mes per a realitzar la presentació al Registre Mercantil. En definitiva, des de la data que finalitzi l’estat d’alarma, es disposarà d’un termini de set mesos per a fer la presentació dels comptes anuals.

 

S’ha ampliat el termini per a la presentació de llibres oficials?

Sí, el termini de presentació dels llibres serà de quatre mesos a comptar des de la data en la què finalitzi l’estat d’alarma.

L’equip de Sant Cugat Consulting estem al vostre costat per a qualsevol situació que pugui afectar la vostra empresa o exercici professional. Contacta amb nosaltres si tens dubtes.

Sense comentaris per "Covid-19: Afectacions tributàries i comptes anuals"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.