Exempció plusvàlua municipal. Dació en pagament de l’habitatge habitual. IIVTNU.

L’art. 123 Un del RD-Llei 8/2014, s’afegeix una lletra c) a l’apartat 1 de l’art .105 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (RD Leg 2/2014), amb efectes des de l’1 de gener de 2014, així com per als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits, introdueix una exempció en l’ Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a les persones físiques que transmetin el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.


Sense comentaris per "Exempció plusvàlua municipal. Dació en pagament de l'habitatge habitual. IIVTNU."


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.