Noves directrius fiscals per a l’exercici 2023: Què has de saber?

El passat 22 de març del 2024, el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar l’Ordre HAC/265/2024, per la qual s’aproven els models de declaració dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el patrimoni per a l’exercici 2023. Quines implicacions té això per als contribuents? Des de Sant Cugat Consulting by Talenom us presenten un resum de les novetats més destacades.

Beneficis per a treballadors autònoms:

A partir de l’exercici 2023, tots els autònoms han de presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos. Fins ara només existia l’obligació quan el rendiment de l’activitat excedia els 1.000,00€.

Pel que fa als treballadors, s’eleva el límit excloent de l’obligació de declarar en el cas de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador, amb algunes excepcions (article 96.3 de la llei d’IRPF), que passa a ser de 15.000€ en comptes dels 14.000€ de l’any anterior.

Reduccions generals i específiques:

S’han introduït augments significatius a les reduccions sobre el rendiment net en diversos sectors econòmics, així com ajustos a les deduccions per aportacions a sistemes de previsió social. Per exemple, s’ha incrementat un 7% (anteriorment era del 5%) el percentatge de reducció del rendiment net per al conjunt de provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació per als contribuents autònoms que en determinin el rendiment net pel mètode d’estimació directa simplificada.

En les activitats econòmiques en estimació objectiva, la reducció general sobre el rendiment net de mòduls ha augmentat del 5% al 10% per al període impositiu de 2023. Per a les activitats agrícoles i ramaderes, el rendiment net previ es pot minorar en el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola i en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants, en tots dos casos, necessaris per desenvolupar aquestes activitats.

Suport a empreses emergents:

S’incorpora un apartat d’informació addicional per contemplar el nou règim especial d’imputació aplicable en cas de lliurament d’accions o participacions als treballadors d’empreses emergents. Així, eleva, en el cas de lliurament d’accions o participacions als empleats d’empreses emergents, l’import de l’exempció dels 12.000 als 50.000 euros anuals, exempció aplicable igualment quan aquest lliurament sigui conseqüència de l’exercici d’opcions de compra prèviament concedides a aquells. Aquesta mesura cerca fomentar la participació en aquest tipus d’empreses i millorar-ne la competitivitat.

Deducció per maternitat

En l’impost sobre la renda 2023, la deducció per maternitat s’amplia per a incloure a mares desocupades que estiguin donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat. Aquesta extensió s’aplica a aquelles que hagin quedat aturades a partir de l’1 de gener de 2020 a causa de la suspensió del seu contracte de treball o a períodes d’inactivitat productiva, així com a treballadores per compte propi que rebin la prestació per cessament d’activitat a causa de la suspensió de la seva activitat econòmica.

Aquesta ampliació també afecta als 1,000 euros addicionals per despeses de guarderia o centres d’educació infantil autoritzats. El Tribunal Suprem, en la seva sentència nº7/2024, ha rebutjat el criteri de l’Administració tributària que negava aquesta deducció en el cas de guarderies sense autorització com a centres educatius infantils. Per tant, la deducció addicional pot aplicar-se a les despeses de guarderia sempre que estiguin autoritzades per a la custòdia de menors, sense necessitat d’autorització com a centre educatiu infantil.

Incentius per a l’adquisició de vehicles elèctrics:

Destaquen les noves deduccions a la quota íntegra estatal per promoure l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega.

Ampliació de les deduccions:

S’estén l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, promovent així la inversió en sostenibilitat i eficiència energètica. A més, es manté la deducció per residència habitual i efectiva a l’Illa de la Palma.

Novetats a la declaració de l’impost sobre el patrimoni 2023:

L’impost sobre el patrimoni per a l’exercici 2023 presenta una sèrie de canvis significatius que impacten en els contribuents. Entre les modificacions principals, destaca l’ampliació del gravamen de l’impost als valors representatius de la participació en fons propis d’entitats no residents, quan almenys el 50% del seu actiu estigui constituït per béns immobles situats al territori espanyol. Aquesta mesura cerca corregir una discriminació prèvia i garantir una tributació equitativa.

Procediments simplificats i accessibles:

Els contribuents poden obtenir i modificar el seu esborrany de declaració a través de diversos mitjans electrònics, simplificant així el procés de presentació. A més, s’estableixen facilitats per al pagament, incloent-hi la domiciliació de l’ingrés i el seu fraccionament.

Campanya de Renda 2024:

La Campanya de Renda d’enguany va començar el passat 3 d’abril i s’estendrà fins a l’1 de juliol de 2024, oferint un dia addicional per complir les obligacions fiscals, atès que el 30 de juny cau en diumenge.

En aquest context de canvis fiscals, comptar amb un equip professional especialitzat en assessorament jurídic, laboral, fiscal i comptable esdevé crucial. A Sant Cugat Consulting by Talenom, disposen d’experts capacitats per brindar l’acompanyament necessari a autònoms, pimes i grans empreses en la gestió eficient de les seves obligacions fiscals.


Sense comentaris per "Noves directrius fiscals per a l'exercici 2023: Què has de saber?"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.