1 result per a tag: directrius fiscals


Noves directrius fiscals per a l’exercici 2023: Què has de saber?

El passat 22 de març del 2024, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre HAC/265/2024, per la qual s'aproven els models de declaració dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el patrimoni per a l'exercici 2023. Quines implicacions té això per als contribuents? Des de Sant Cugat Consulting by Talenom us presenten un resum de les novetats més destacades. Beneficis per a treballadors autònoms: A partir de l'exercici 2023, tots els autònoms han de presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos. Fins ara només existia l'obligació quan el rendiment de l'activitat excedia els 1.000,0...