Noves mesures per a autònoms

A mode de resum, us expliquem quins canvis ha suposat les reformes urgents del Treball d’Autònoms en 2018, en matèries de cotització, conciliació, drets i beneficis fiscals.

Es presenten a continuació les mesures introduïdes per la Llei 6/2017 de reformes urgents del Treball d’Autònoms en les diferents matèries.

I. COTITZACIÓ

a) ​Tarifa plana (50€/mes) ​ ​

Mesures Vigencia Normativa
– s’amplia de 6 a 12 mesos;

– es redueix de 5 a 2 anys el requ isito de no trobar prèviament d’alta en el sistema de Seguretat Social (3 anys en cas d’haver estat beneficiari de la tarifa plana amb anterioritat);

– aplicació proporcional en cas d’altes que no coincideixin amb el dia 1 del mes natural;

– extensió de la tarifa als treballadors del mar.

1-1-2018 LETA art.31 redacc L 6/2017 art.3;

LETA art.32 redacc L 6/2017 art.4.

 

b) Més facilitats en la cotització

Mesures​​ Vigencia Normativa
Quota mínima de cotització d’Autònoms societaris: deixa d’estar vinculada a l’SMI i es determinarà per la LPGE. 1-1-2018 LGSS art.312 redacc L 6/2017 art.12

RD 2064/195 art.43 redacc L 6/2017 disp.final 2ª

Ampliació de la possibilitat de canviar de base de cotització de 2 a 4 vegades a l’any. 1-1-2018 RD 2064/1995 art.43 bis redacc L 6/2017 disp.final 2ª
Obligació de domiciliar el pagament de quotes a la Seguretat Social. 1-1-2018 RD 1415/2004 redacc L 6/2017 disp.final 3ª
Reducció dels recàrrecs pels ingressos que es produeixin fora de termini. 1-1-2018 LGSS art.30 redacc L 6/2017 art.1

RD 1415/2004 art.10 redacc L 6/2017 disp.final 3

Devolució automàtica de cotitzacions en cas de pluriactivitat. 26-10-2017 LGSS art.313 redacc L 6/2017 art. 2

L 47/2015 art.8 redacc L 6/2017 art.2

II. CONCILIACIÓ I SUPORT A LA MATERNITAT

​Mesures Vigencia Normativa
La bonificació del 100% de la quota d’autònoms durant els descansos per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, que tinguin una durada d’almenys un mes, es desvincula de la seva substitució mitjançant contracte d’interinitat.

La bonificació es calcula sobre la base mitjana que tingués en els 12 mesos anteriors, en lloc de la base mínima.

26-10-2017 LETA art.38 redacc L 6/2017 art.6
Canvi de la base reguladora de maternitat i paternitat que passa a ser la mitjana de les bases de cotització acreditades en el RETA en els 6 mesos immediatament anteriors. 1-3-2018 LGSS ae¡rt.138 redacc L 6/2017 disp.final 4ª
Ampliació de la tarifa plana a les dones que tornin a l’activitat per compte propi en els 2 anys següents al cessament per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela. 26-10-2017 LETA art.38 bis redacc L 6/2017 art. 7
S’amplia de 7 a 12 anys l’edat dels menors que permeten obtenir una bonificació per la seva cura del 100% de la quota d’autònoms durant els 12 mesos següents a l’adopció d’aquesta mesura. 26-10-2017 L 20/2007 art.30 L 6/2017 art.5

 

III. CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS

Mesures​ Vigencia Normativa
Bonificació del 100% de la quota empresarial, durant 12 mesos, per contractar per compte aliè a familiars. 26-10-2017 L 6/2017 disp.adic.7ª
S’amplia la possibilitat de contractar per compte aliena a fills amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat d’entre el 33% i el 65%, encara que siguin majors de 30 anys i convisquin. 26-10-2017 LGSS art.12.2.b redacc L 6/2017 disp.final.6ª

LETA disp.adic.10ª redacc L 6/2017 disp.final.6ª

 

IV. MÉS DRETS PER A AUTÒNOMS

Mesures​ Vigencia Normativa
Reconeixement de l’accident in itinere com a accident de treball. 26-10-2017 LGSS art.316.2 redacc L 6/2017 art.14
Compatibilitat del treball amb el 100% de la pensió de jubilació si té un treballador per compte aliè. 26-10-2017 LGSS art.214 redacc L 6/2017 disp.final 5º
Participació de les organitzacions intersectorials dels treballadors autònoms en la gestió de la formació i en la prevenció de riscos laborals. 26-10-2017 L 6/2017 art.13

LETA disp.adic.12ª redacc L 6/2017 disp.final 8ª

Constitució del Consell del Treball Autònom en el termini de 1 anys. 26-10-2017 L 6/2017 disp.adic.2ª
Emplaçament per al desenvolupament reglamentari del sistema de cotització a temps parcial. L 6/2017 disp.adic.5ª
Emplaçament per al desenvolupament reglamentari de la jubilació parcial. L 6/2017 disp.adic.6ª

 

V. NOVES DEDUCCIONS FISCALS

Mesures Efectos Normativa
En cas de treball en el domicili, una deducció del 30% de les despeses de subministrament de la part d’habitatge que es trobi afecta a l’activitat. 1-1-2018 LIRPF art. 30.2.5 redacc L 6/2017 art.11
Despeses de manutenció en establiments de restauració i hostaleria; que s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. 1-1-2018 LIRPF art. 30.2.5 redacc L 6/2017 art.11
A Sant Cugat Consulting tenim serveis d’assessoria i gestoria especialitzats en Autònoms, consulta amb nosaltres com podem ajudar-te

Sense comentaris per "Noves mesures per a autònoms"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.