Nova Llei de la Seguretat Social

El proper 2016.01.02 entrarà en vigor la nova Llei de la Seguretat Social, que és en realitat un nou text refós de la Llei anterior, que agrupa aquella normativa que estava dispersa en nombroses disposicions i substitueix el RDLeg 1/1994.

A Sant Cugat Consulting, hem volgut fer una breu síntesi per aclarir els canvis que puguin ser rellevants per als nostres clients i col·laboradors, que us mostrem a continuació:

a) Estructura. La nova norma s’afegeix als tres títols actualment en vigor (títol I: normes generals; títol II: Règim General de la Seguretat Social i títol III: protecció per desocupació) s’afegeixen tres nous títols, dedicats respectivament al règim especial de treballadors per compte propi (nou títol IV); prestació per cessament d’activitat (nou títol V) i prestacions no contributives (nou títol VI). L’articulat es compon de 373 articles (en comptes de 234); 26 disposicions addicionals (en lloc de 66); 28 disposicions transitòries (en lloc de 22) i 8 disposicions finals (en lloc de 7).

b) Normes generals del sistema.

 • se substitueix la menció a determinats col·lectius d’estrangers (andorrans, hispanoamericans ….) a l’efecte de pensions no contributives per una menció general a estrangers amb residència legal (art. 7)
 • es preveu la possibilitat d’integració en el sistema dels esportistes d’alt nivell .
 • regulació específica de familiars, socis de cooperatives i treballadors amb discapacitat (art. 12,13 i 14)
 • en l’acció protectora s’inclou la esment a les prestacions per cessament d’activitat (art. 38)
 • s’inclou el complement per maternitat en les pensions contributives, afegida a la LGSS/94 per la LPGE/16 (art.60)
 • s’inclou in nou capítol sobre col·laboració en la gestió de la SS (mútues col·laboradores i col·laboració de les empreses) (art. 79-102)

c) Règim general de la Seguretat Social . A diferència d’en el text anterior desapareix d’aquest títol la regulació de les prestacions no contributives que passa a regular-se en el títol VI. En aquest títol s’inclouen també les prestacions de protecció a la família no contributives. A més s’ha de destacar, que s’inclou la regulació dels sistemes especials per a empleats de la llar i treballadors compte aliè agrari s en el RGSS. Aquests sistemes estaven regulats en altres disposicions legals que ara es refonen.

d) Protecció per des ocupació . S’introdueix la corresponent a determinats col·lectius: sistema especial compte d’altri agraris, persones amb contracte per a la formació i l’aprenentatge, treballadors del RE mar, amb remissió a la L 47/2015, i militars professionals de tropa i marineria.

i) REPTA. Es regula per primera vegada en una LGSS el RETA, i s’harmonitza amb el que disposa l’LETA, relatiu a la Protecció social del treballador autònom. Dins d’aquest títol es regula el sistema especial de treballadors per compte propi agraris.

f) Protecció per cessament d’activitat . Es regula incorporant en contingut de la L 32/2012

g) Prestacions no contributives . Es regulen de forma conjunta i separada totes les prestacions de caràcter no contributiu, ja que estan desvinculades a la pertinença a qualsevol Règim de la SS.

* Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres .

Sense comentaris per "Nova Llei de la Seguretat Social"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.