Nou Estatut dels Treballadors

Aquesta setmana s’ha publicat el RDLeg 2/2015, per aprovar l’agrupació de la normativa dispersa en l’anterior publicació de la Llei de l’Estatut dels Treballadors de 1995, i que entrarà en vigor el 2015.11.13 .

S’han regularitzat, aclarit i sistematitzat 15 disposicions legals, en un nou text de 92 articles, 21 disposicions addicionals, 12 transitòries i 2 finals.

Com a elements a destacar:

Desapareixen les mencions a seguretat i higiene, amb la derogada LPL o al Ministeri de Treball, per adoptar les actuals seguretat i salut laboral, LRJS i Ministeri d’ocupació.

En l’article 2, sobre Relacions laborals especials , s’incorpora:

 • la relació dels menors sotmesos a l’execució de mesures d’internament per al compliment de la seva responsabilitat penal;
 • la relació de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut;
 • la relació dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius.

En l’article 8, sobre la Forma del contracte :

 • S’inclou el contingut de l’art. 16 (obligació de comunicar el contracte en 10 dies a l’oficina d’ocupació)
 • i s’afegeix l’obligació que la informació facilitada a través de la còpia bàsica del contracte estigui sotmesa als principis i garanties que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades (art. 8.4).

En els articles 8 i 10, sobre el Sistema de classificació professional :

 • S’eliminen les mencions a nivells o categories professionals per referir-se de forma exclusiva als grups professionals.

En l’article 48 sobre la Suspensió amb reserva de lloc de treball :

 • Desapareixen les mencions a la prestació del servei militar i de la prestació social substitutòria.

En els articles 11, 14, 37 45, 48, 53 i 55 disp.adic 2 i disp.trans.7. :

 • S’afegeix el supòsit de guarda amb fins d’adopció a diversos preceptes, per donar-li el mateix tracte i protecció jurídica que als supòsits de maternitat, adopció, acolliment, i paternitat , i ampliant-també en altres supòsits als casos d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància.

I finalment, en els articles referents a la Comissió Consultiva Nacional de convenis col·lectius, S’inclou el contingut del RDL 5/2013, disp. adic 6, segons el qual per evitar que no puguin ser susceptibles d’aplicació dels convenis col·lectius d’aquest àmbit o inferior per falta del organismes competent, la possibilitat d’acudir a la CCNCC fins que l’òrgan autonòmic equivalent es posi en funcionament.

*Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres .

Sense comentaris per "Nou Estatut dels Treballadors"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.