Prohibició d’anar a treballar per a serveis no essencials

El passat diumenge el consell de ministres va aprovar el Reial decret-llei 10/2020 que estableix un permís retribuït obligatori i recuperable per a aquells empleats que treballin en sectors considerats com a serveis no essencials.

A qui afecta el permís retribuït obligatori?

A tots aquells treballadors assalariats que presten serveis en aquelles empreses i que no desenvolupen activitats considerades com a essencials i l’activitat de la qual no hagi estat paralitzada per la declaració de l’Estat d’alarma del passat 14 de març. Per tant, els autònoms no es veuen afectats per aquest decret i podran continuar desenvolupant la seva activitat.

Quines són les activitats considerades com a essencials?

El Reial Decret ha fixat un total de 25 activitats que han quedat excloses del permís retribuïble. Entre elles trobem aquelles que treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, les que presten serveis d’entrega a domicili i les que treballen en les activitats que participen en la cadena d’abastiment del mercat entre d’altres. Adjunt a la present circular trobaran el llistat complet de les 25 activitats que han estat considerades com a essencials. 

Com afecta a les empreses que han aplicat un ERTO?

Aquest nou reial decret no serà d’aplicació per part de les empreses que estiguin aplicant o sol·licitin un ERTO. No obstant, les empreses que només hagin reduït un percentatge de l’activitat amb la tramitació del corresponent ERTO podran compatibilitzar ambdues mesures. Així mateix, el nou Reial Decret no impedeix que les empreses que ho considerin puguin sol·licitar un ERTO.

A qui no es pot aplicar el permís retribuït?

A les persones que es trobin de baixa per incapacitat temporal o el contracte del qual es trobi suspès per altres causes. Tampoc es podrà aplicar aquells per als que sigui possible el desenvolupament de l’activitat en la modalitat de treball a distància.

En quin període s’aplicarà el permís retribuït?

Comprendrà des de el dilluns 30 de març fins al dijous 9 d’abril de 2020 ambdós inclosos.

Com s’aplica el permís retribuït?

Durant el període de temps referit, les persones treballadores afectades quedaran exonerades de prestar els seus serveis tot i que conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant els serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complement salarials.

Com es recuperaran les hores no treballades?

Una vegada finalitzat el període referit, l’empresa i la representació dels treballadors hauran de negociar amb l’objectiu de regular el sistema de recuperació de les hores de treball no prestades. Aquest període de consultes tindrà una duració màxima de set dies i la recuperació d’hores es podrà fer efectiva des de el dia següent a la finalització de l’Estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. 

Hi ha la possibilitat de mantenir una activitat mínima?

Sí, les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuïble podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda a un cap de setmana ordinari o en festius.

Les persones que segueixin acudint al centre de treball han de portar algun document?

Sí, s’ha elaborat un model de declaració responsable que hauran d’emetre les empreses en el que s’indica que la persona treballadora portadora del mateix pot continuar realitzant desplaçaments al seu lloc de treball. S’adjunta a aquesta circular el model referit.


Sense comentaris per "Prohibició d'anar a treballar per a serveis no essencials"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.