Empresa que lloga habitatge per a empleats

Als arrendaments d’habitatges el més habitual és que l’inquilí sigui un particular, persona física. De vegades l’arrendatari és una empresa o societat professional, per usar-la com a oficina de treball. Menys comú és que una empresa llogui un habitatge perquè resideixin allí empleats seus, directius la majoria de les vegades.

Dues resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) del passat 15 de desembre, aclareixen el tractament de l’IRPF i l’IVA en un cas així, sense entrar en que l’arrendador sigui persona física o jurídica. Segons el TEAC, el propietari pot beneficiar de la reducció del 60% dels rendiments obtinguts en l’IRPF i l’arrendament estaria exempt d’IVA, encara que subjecte a aquest impost, quan es compleixin determinades condicions:

  • El propietari pot tributar només pel 40% dels rendiments ja que la normativa aclareix el TEAC, només exigeix ​​que el destí de l’immoble arrendat sigui el d’habitatge, sense especificar qui pot ser l’arrendatari, persona física o jurídica. Recorda també aquest tribunal administratiu que, a partir del 2015, la llei ja no es refereix expressament al fet que l’arrendatari hagi de ser una persona física ja que ja no al·ludeix a l’edat de l’arrendatari. Pel que fa a si el lloguer de l’immoble a una empresa està exempt del pagament de l’IVA, el TEAC estableix que així serà si en el contracte d’arrendament consta que serà d’ús exclusiu per a habitatge, sense possibilitat de realitzar activitat empresarial o professional en ell.
  • A més, haurà també de consignar en el contracte la persona (o persones) que residiran a l’habitatge.
  • I com a tercer requisit, el TEAC afegeix que s’hauran de la impossible cessió posterior a l’ús a persones alienes a les que es designin, el que comporta una negativa per escrit a l’arrendatari de la facultat de subarrendar o cedir l’immoble a persones físiques diferents de les consignades en el contrato.Así doncs, redactar encertadament el contracte d’arrendament és vital, fent constar les persones o usuaris que viuran a l’immoble, el termini durant el qual l’utilitzaran i l’exclusivitat per a l’ús com a habitatge.
* Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres.

Sense comentaris per "Empresa que lloga habitatge per a empleats"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.