1 result per a tag: alquilar


Empresa que lloga habitatge per a empleats

Als arrendaments d'habitatges el més habitual és que l'inquilí sigui un particular, persona física. De vegades l'arrendatari és una empresa o societat professional, per usar-la com a oficina de treball. Menys comú és que una empresa llogui un habitatge perquè resideixin allí empleats seus, directius la majoria de les vegades. ...