La nova plusvàlua municipal

El passat 26 de octubre de 2021, el PLE del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL( TC) va declarar contrari a dret l´IMPOST SOBRE EL INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) també conegut com a PLUSVÀLUA MUNICIPAL, en referència al mètode de càlcul de la base imposable d´aquest tribut

L´obligat al pagament d´aquest impost, és el venedor quan es ven una vivenda, el donatari, o persona que rebi l’immoble quan es tracta d´una donació, i l´hereu  en les acceptacions d´herències.

La argumentació jurídica es fonamenta en que el càlcul de la base imposable del referit impost, estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable que determina que sempre hagi existit un augment en el valor dels terrenys durant el període d´imposició, amb independència de si ha existit realment un increment i la quantia real d´aquest increment. Per aquest motiu, es declaren inconstitucionals els articles 107.1, 107.2 a) i 107.4 que són els que determinen el càlcul de l´impost

El 10 de novembre de 2021 va entrar en vigor la modificació normativa amb l´objectiu de que  la plusvàlua municipal sigui legal i constitucional, materialitzada mitjançant el Reial Decret 26/2021 de 8 de novembre que no té efectes retroactius.

El Reial Decret estableix dues alternatives de càlcul de l´impost:

  • La fórmula objectiva  mitjançant la qual es multiplicarà el valor cadastral de l’immoble amb uns nous coeficients.
  • La fórmula real que consistirà en un càlcul sobre la diferència entre el preu de venda o traspàs i el preu de compra o transmissió de l’immoble.

Si el contribuent demostra que la plusvàlua real es inferior a la resultant del mètode d´estimació objectiva podrà aplicar la real. D´aquesta manera qui ven una casa amb pèrdues, està exempt del pagament de l´impost, a partir del 10 de novembre de 2021.

Una altre novetat és que seran gravades les plusvàlues generades en menys d´un any, calculades entre la data d´adquisició i la data d´alineació.

Els ajuntaments tindran 6 mesos per adaptar la nova normativa, dins el seu marc legal.


Sense comentaris per "La nova plusvàlua municipal"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.