Mesures de suport a Empreses i Autònoms pel covid-19

El Reial decret que entra en vigor el corrent 2 d’abril, tracta d’ampliar i complementar les mesures urgents que es van fixar amb el Reial decret aprovat recentment aprovant l’Estat d’Alarma causat pel COVID-19.

Centrant-nos en la mesures de suport a autònoms i empreses, el Reial decret dedica una secció a aquests. En ella, faculta a la Tresoreria General de la Seguretat Social per a la concessió de manera excepcional de moratòries de 6 mesos, sense interessos, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social atenent excepcionals circumstàncies, en els casos i condicions que es determinin mitjançant Ordre Ministerial. El període de meritació en el cas d’empreses seria el comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès entre maig i juliol de 2020.

I, en aquest àmbit, es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, amb una rebaixa substancial del tipus d’interès exigit que es fixa en el 0,5%. Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar-se abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat. (Art. 35 RDL).

Tenint en compte que els ajornaments es poden sol·licitar, en el cas dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, respecte dels períodes de liquidació d’abril, maig i juny de 2020, en els 10 primers dies naturals de cada termini reglamentari d’ingrés, la sol·licitud d’ajornament de cada període de liquidació s’haurà de presentar en els següents terminis:

  • Entre l’1 i el 10 d’abril: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
  • Entre l’1 i el 10 de maig: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació d’abril.
  • Entre l’1 i el 10 de juny: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de maig.

Així mateix, per a facilitar a les empreses i als autònoms la realització de les gestions amb la Seguretat Social, es permet a empreses i gestories utilitzar el Sistema de remissió electrònica de dades (RED) per a efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts amb la Seguretat Social. El Reial decret, estableix, a més del corresponent procediment a seguir per a aquestes sol·licituds, un règim sancionador per a aquelles que continguessin falsedats o inexactituds.

També volem destacar, en relació  als possibles plans de pensions, durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 els partícips dels plans de pensions podran, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats d’acord amb els supòsits i limitacions recollits en la D.A. vintena del mateix Reial decret.

No dubtis a escriure’ns si necessites assessorament. Contacta amb nosaltres!

Sense comentaris per "Mesures de suport a Empreses i Autònoms pel covid-19"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.