Pensió de Jubilació

La nova regulació recentment aprovada pel Reial decret llei 5/ 2013 pretén vincular l’edat de jubilació als augments de l’esperança de vida , racionalitzar l’accés als plans de jubilació anticipada i afavorir la prolongació de la vida laboral .

Les novetats més destacades són:

Jubilació parcial

 • Reducció de jornada entre un 25 i un 50 %.
 • Haver complert l’edat de 61 anys com a mínim el 2013 , edat que s’incrementa anualment fins al 2027 fins als 63/65 segons els anys cotitzats .
 • Celebrar un contracte de relleu de durada igual al temps que li falti al treballador substituït per assolir l’edat legal de jubilació ordinària .
 • Una antiguitat en l’ empresa d’almenys 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial .
 • Si el rellevista és contractat a jornada completa i de forma indefinida , la reducció pot arribar fins al 75 per cent .
 • Acreditar 33 anys de cotització a la data de la jubilació parcial .

 

Possibilitat de compatibilitzar la pensió i el treball

 • Les persones que es jubilin , tant si treballen per compte d’altri com a pròpia , podran compatibilitzar la pensió i continuar treballant , sempre que acumulin tants anys cotitzats durant la seva vida laboral com per no tenir cap coeficient reductor per a aquesta matèria , actualment 35 anys .
 • El treball compatible pot ser a temps complet ia temps parcial .
 • La pensió que correspongui inicialment es reduirà al 50% i s’exclou els complements a mínims .
 • Cotitzaran només per les prestacions d’IT i contingències professionals .
 • Tindran la consideració de pensionistes .
 • Les aportacions que realitzin en aquesta situació no milloraran la seva pensió . Quan deixin de treballar percebran de nou la pensió reconeguda inicialment .


Jubilació anticipada forçosa

 • L’edat mínima per acollir-se a la jubilació anticipada forçosa serà quatre anys abans de complir l’edat legal que en cada cas sigui aplicable .
 • Hi ha d’haver cotitzat un període mínim de 33 anys .
 • Han d’estar inscrits en l’oficina d’ocupació , almenys sis mesos abans de la sol · licitud de la pensió .
 • El cessament en el treball ha d’haver estat motivat per alguna de les causes següents :
 • Acomiadament col · lectiu , art .51 E.T.
  • Acomiadament objectiu , art . 52 , apartat c ) E.T.
  • L’extinció del contracte en empreses en concurs Art.64 , Llei 22 /2003, de 9 de juliol .
  • Mort , jubilació o incapacitat de l’ empresari individual o extinció de la personalitat jurídica del contractant .
  • Extinció del contracte per causa de força major . Art 51.7 del E.T.
  • Extinció del contracte de la dona treballadora per ser víctima de violència domèstica .
 • La pensió es reduirà amb uns coeficients que van del 7,5 al 6 % per any de jubilació anticipada .

Jubilació anticipada per voluntat del treballador .

 • Tots els treballadors podran jubilar dos anys abans de l’edat legal que sigui aplicable , sempre que hagin cotitzat 35 anys .
 • Tindran una reducció de la seva pensió entre un 8 i el 6,5 % per any de jubilació anticipada .

Subsidi d’atur per a majors de 55 anys .

 • Els treballadors majors de 55 anys , per tenir dret al subsidi d’atur hauran d’acreditar manca de rendes , és a dir , quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar , inclòs el sol · licitant, dividida pel nombre de membres no superi el 75% del salari mínim interprofessional , exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries .

 

Per descarregar el pdf clica aquí .

 


Sense comentaris per "Pensió de Jubilació"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.