Reducció de les cotitzacions empresarials

El RD-Llei 3/2014 aprova una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social (“tarifa plana“) que podran aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, per les noves contractacions indefinides, sempre que es compleixin determinats requisits i condicions.

La tarifa plana es pot aplicar als contractes indefinits, formalitzats per escrit, i celebrats entre el25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, sempre que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa.

L’aportació empresarial per contingències comunes serà de 100 € / mensuals en els contractes indefinits a temps complet, i de 75 € o 50 € mensuals en els contractes indefinits a temps parcial, segons la jornada de treball que es realitzi.

Amb caràcter general, aquestes reduccions s’aplicaran durant un període de 24 mesos, si bé, i durant els 12 mesos següents, les empreses amb menys de 10 treballadors també tindran dret a obtenir una reducció addicional del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

Per gaudir d’aquestes reduccions, les empreses han de complir amb una sèrie de requisits,entre els quals destaquen:

  • Mantenir, durant 36 mesos, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació.
  • No haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadament disciplinari, declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes amb dret a la reducció. A aquests efectes, només es tindran en compte les extincions produïdes a partir del 25 de febrer de 2014.

La norma estableix els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre d’altres, les relacions laborals de caràcter especial i la contractació de determinats familiars de l’empresari. No obstant això, els autònoms que contractin per compte aliena als fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb ell, o als fills majors d’aquesta edat amb especials dificultats per a la inserció laboral (discapacitat) d’acord amb el que estableix la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, podran aplicar les noves reduccions.

Aquestes reduccions són incompatibles amb l’aplicació de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte. Si l’empresari incompleix els requisits per al gaudi d’aquestes reduccions estarà obligat a reintegrar totalment o parcialment les quantitats deixades d’ingressar.

Si estan interessats en aquesta nova mesura o volen conèixer el detall dels seus requisits, limitacions o exclusions, poden contactar amb el nostre despatx.

Aquesta circular conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal.
Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres, Pot descarregar-se aquesta informació com a circular informativa.


Sense comentaris per "Reducció de les cotitzacions empresarials"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.