2 resultats per a tag: jubilació


Estàs jubilat, has percebut pensions de l’estranger i no les has declarat en renda?

Moltes persones avui jubilades que van emigrar a l'estranger fa anys, perceben pensions per les cotitzacions que van pagar durant aquests anys. Es tracta de contribuents que no declaren en molts casos aquests ingressos, per desconeixement i perquè a més no apareixen aquestes rendes en els esborranys que envia l'Agència Tributària....

Pensió de Jubilació

La nova regulació recentment aprovada pel Reial decret llei 5/ 2013 pretén vincular l'edat de jubilació als augments de l'esperança de vida , racionalitzar l'accés als plans de jubilació anticipada i afavorir la prolongació de la vida laboral . ...