2 resultats per a tag: cotització


L’1 de gener entra en vigor el nou sistema de cotització dels autònoms

El proper 1 de gener de 2023 entrarà en vigor el nou sistema de cotització dels treballadors autònoms que cotitzaran en funció dels ingressos reals i no amb una base triada voluntàriament com succeeix fins ara. El passat 27 de juliol es publicava al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms basat en els rendiments nets. El nou model comptarà amb un període de transició de nou anys fins que el 2032 sigui ja definitiu. Hi hauran dos períodes transitoris del 2023 al 2025 i del 2026 al 2031.  A ...

Reducció de les cotitzacions empresarials

El RD-Llei 3/2014 aprova una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ("tarifa plana") que podran aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, per les noves contractacions indefinides, sempre que es compleixin determinats requisits i condicions. ...