1 result per a tag: cotització


Reducció de les cotitzacions empresarials

El RD-Llei 3/2014 aprova una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ("tarifa plana") que podran aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, per les noves contractacions indefinides, sempre que es compleixin determinats requisits i condicions. ...