Registre de Jornada Diària i registre d’hores extra

Aquest any 2018 us hem parlat molt dels canvis en els registres de Jornada diària, ja que ha estat un tema polèmic, i sobre el qual hi ha noves modificacions de cada a 2018-2020.

El nou Pla Director contra l’Explotació Laboral per als anys 2018 – 2020 planteja una gran reforma en el registre de la jornada diària dels treballadors, per determinar els deures de les empreses en aquest aspecte, i limitar els abusos en la contractació a temps parcial , els falsos autònoms o els becaris.

Aquest és el resultat de les exigències dels sindicats, tenint en compte que el nostre país està en un moment de sortida d’una crisi econòmica molt important, i en el que el model de contractació és precari i es realitzen un elevadíssim nombre d’hores extra que no són ni comptabilitzades, ni remunerades ni cotitzades.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) es realitzen cada any més de 300 milions d’hores extraordinàries anuals, de les quals el 50% no es remunera al treballador, ni es cotitzen a la Seguretat Social ni es tributen a Hisenda, la qual cosa suposa un frau de 190.000 milions d’euros, equivalent al 18,6% del PIB.

Per aquest motiu, amb aquesta nova proposta sobre el registre de jornada, s’estableix una campanya de control de compliment de la normativa de temps de treball, sent d’especial atenció el compliment de les jornades de treball màximes ia la realització i remuneració, compensació i cotització d’hores extraordinàries.

Després de les anades i vingudes amb el tema aquest any, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va establir que les empreses no estan obligades a registrar la jornada de treball diari dels seus treballadors, ja que tampoc ho exigeix ​​l’Estatut de dels Treballadors. El que sí es va determinar va ser que les empreses tenien les següents obligacions:

– Portar un registre diari d’hores extres i lliurar al treballador en cada període de pagament salarial un comprovant de les hores extres realitzades.

– Totalitzar mensualment les jornades realitzades lliurant còpia al treballador, juntament amb el rebut de salaris, del resum de totes les hores realitzades en cada mes, tant les ordinàries com les complementàries, i ha de conservar els mateixos durant un període de 4 anys.

– Lliurar als representants sindicals un resum mensual de les hores extres realitzades pels treballadors.

 


Sense comentaris per "Registre de Jornada Diària i registre d'hores extra"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.