2 resultats per a tag: registro


Registre retributiu

Quines empreses estan obligades a realitzar un registre retributiu? ¿I en quin termini?...

Registre de Jornada Diària i registre d’hores extra

Aquest any 2018 us hem parlat molt dels canvis en els registres de Jornada diària, ja que ha estat un tema polèmic, i sobre el qual hi ha noves modificacions de cada a 2018-2020. ...