3 resultats per a tag: registro


Registre retributiu

Quines empreses estan obligades a realitzar un registre retributiu? ¿I en quin termini?...

Registre de Jornada Diària i registre d’hores extra

Aquest any 2018 us hem parlat molt dels canvis en els registres de Jornada diària, ja que ha estat un tema polèmic, i sobre el qual hi ha noves modificacions de cada a 2018-2020. ...

Presentació telemàtica obligatòria de llibres d’empresa

Al 2013, es va aprovar la Llei 14/2013 d'Emprenedors, per la qual s'establia com a requisit indispensable que tots els llibres obligatoris que han de portar les empreses (llibre d'inventaris i Comptes Anuals, un llibre Diari, i també els llibres d'actes de les juntes generals i òrgans col·legiats de la societat si funcionen mitjançant un consell d'administració) s'han de legalitzar de manera telemàtica....