Sancions per no depositar els Comptes Anuals

  • Ordinador en el qual es veuen els comptes anuals d'una empresa

Els Comptes Anuals són documents orientats a recollir la informació financera d’una empresa. Serveixen per tenir informació veraç i actualitzada en els processos de presa de decisions econòmiques. Per tant, els comptes anuals d’una empresa ens permeten conèixer la seva situació financera.

Sancions per no dipositar comptes anuals

Fins ara, el no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil de Barcelona es castigava, aplicant el Reglament d’aquest organisme, amb el tancament provisional del full registral, el que impedia inscriure qualsevol document transcorregut un any des de la data del tancament de l’exercici.

Abans d’estiu ja es va comentar que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) havia iniciat una campanya amb la d’obertura d’expedients sancionadors a societats que no compleixin aquesta obligació.

Com la data límit per realitzar el dipòsit és el 30 de juny en el cas de societats que tinguin exercicis coincidents amb l’any natural, la campanya s’està desenvolupant després de les vacances estiuenques.

Les sancions que s’estan imposant van des de 1.200 euros a 60.000, encara que poden elevar-se a 300.000 euros per cada any de retard en el compliment. El mètode emprat per a graduar les sancions es basa en aplicar el 0,5% de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 € de la xifra de vendes de l’empresa segons l’última declaració a Hisenda, l’original s’ha de presentar a la inspecció realitzada per l’ICAC.

Si la societat expedientada no aporta la declaració tributària requerida, la sanció es quantifica en el 2% del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil. En cas que si s’aporti la declaració tributària i la sanció resultant d’aplicar els esmentat percentatges fos més gran que el 2% del capital, s’aplica una reducció del 10%.

*Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres.

Sense comentaris per "Sancions per no depositar els Comptes Anuals"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.