1 result per a tag: cuentas anuales


Sancions per no depositar els Comptes Anuals

Els Comptes Anuals són documents orientats a recollir la informació financera d'una empresa. Serveixen per tenir informació veraç i actualitzada en els processos de presa de decisions econòmiques. Per tant, els comptes anuals d'una empresa ens permeten conèixer la seva situació financera. ...