Exempció d’aportar garanties en ajornament o fraccionament de deutes de fins a 30.000 euros a Hisenda

Des del 2015.10.21, amb l’objectiu de agilitar la gestió en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes i facilitar el pagament als obligats , s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties , només és exigible per deutes de més de 30.000 euros .

Anteriorment, el límit s’establia en deutes de 18.000 euros, però a partir del 21.10.2015, si vostè sol·licita l’ajornament o fraccionament d’un deute gestionat per l’AEAT o per òrgans de la Hisenda Pública Estatal, i la quantia no supera els 30.000 euros , no està obligat a prestar garantia.

Aquest nou límit , que va entrar en vigor el dia 21.10.2015 , és d’aplicació als deutes gestionats per l’AEAT i pels òrgans de la Hisenda Pública estatal, exclosos els deutes duaneres llevat d’aquelles consecuència de l’aplicació del Codi duaner art.220.

El límit exempt de l’obligació de prestar garantia en sol·licituds d’ajornament o fraccionament la gestió dels quals correspon a altres administracions es contínua regulant d’acord amb el que preveu RGGI disp.adic.2ª.

Per calcular l’import total de deute que no ha de superar els 30.000 euros, s’han d’acumular, en el moment de la sol·licitud:

  • deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud; i
  • els altres deutes del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament i l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin garantides.

Pel que fa a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a l’entrada en vigor de l’OM HAP / 2178/2015, segueixen regint-se pel que estableix la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Per tant, aquest increment no és aplicable als pagaments a compte o ingressos que ha de realitzar pel tercer trimestre de l’exercici o del mes de setembre i el termini va finalitzar el 20-10-15.

*Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres .

Sense comentaris per "Exempció d'aportar garanties en ajornament o fraccionament de deutes de fins a 30.000 euros a Hisenda"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.