4 resultats per a tag: Hisenda


Els inspectors d’Hisenda no podran registrar una empresa sense motius justificats

Una recent sentència del Tribunal Suprem impedeix als inspectors de l’Agència Tributària entrar en el domicili de l’empresa per simples sospites....

Ets autònom o empresari i utilitzes part del teu habitatge habitual per a l’exercici de la teva activitat econòmica?

En aquest cas, probablement presentes la autoliquidació per l'IRPF, declarant, entre altres conceptes, ingressos i despeses de l'activitat artística que realitza en ella. En aquests despeses, podria incloure la deducció de subministraments de telèfon, gasoil, etc. de forma parcial, en relació a la proporció d'ús destinat a l'exercici de la professió.

...

Exempció d’aportar garanties en ajornament o fraccionament de deutes de fins a 30.000 euros a Hisenda

Des del 2015.10.21, amb l'objectiu de agilitar la gestió en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes i facilitar el pagament als obligats , s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties , només és exigible per deutes de més de 30.000 euros .
...

Pot Hisenda accedir a la informació dels meus ordinadors ?

Hisenda ja ha anunciat que intensificarà les inspeccions a les seus físiques on es desenvolupi l'activitat dels contribuents , amb la finalitat, entre altres , d'accedir al contingut dels seus ordinadors ....