1 result per a tag: exención


Exempció d’aportar garanties en ajornament o fraccionament de deutes de fins a 30.000 euros a Hisenda

Des del 2015.10.21, amb l'objectiu de agilitar la gestió en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes i facilitar el pagament als obligats , s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties , només és exigible per deutes de més de 30.000 euros .
...