2 resultats per a tag: laboral


El nou RGPD i la seva aplicació en les relacions laborals

El passat 25 de maig es va aplicar definitivament el RGPD, el Nou Reglament General de Protecció de Dades que s'aplica a nivell Europeu, que afecta també a l'àmbit laboral. ...

Nou Estatut dels Treballadors

Aquesta setmana s'ha publicat el RDLeg 2/2015, per aprovar l'agrupació de la normativa dispersa en l'anterior publicació de la Llei de l'Estatut dels Treballadors de 1995, i que entrarà en vigor el 2015.11.13 ....