1 result per a tag: estatuto trabajadores


Nou Estatut dels Treballadors

Aquesta setmana s'ha publicat el RDLeg 2/2015, per aprovar l'agrupació de la normativa dispersa en l'anterior publicació de la Llei de l'Estatut dels Treballadors de 1995, i que entrarà en vigor el 2015.11.13 ....