1 result per a tag: donacions


Modificació a l’ Impost sobre Successions i Donacions

La recentment aprovada “Llei de Mesures Fiscals, Financeres, Administratives i del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya” ha introduït modificacions substancials en l’impost sobre successions i donacions que tinguin el seu origen en defuncions produïdes a partir de l’1 de maig de 2020. ...