2 resultats per a tag: reforma


Modificació de la Llei General Tributaria

Amb l'objecte de reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l'Administració , de prevenir el frau fiscal i de incrementar l'eficàcia de l'actuació administrativa en l'aplicació dels tributs es duen a terme les modificacions en la llei general tributària o LGT, que entraran en vigor a partir del dia 2015.10.12. ...


Avanç de la Reforma Fiscal de l’IRPF

La reforma de l'IRPF que actualment es tramita al Senat contempla, entre molts aspectes, la supressió d'alguns beneficis fiscals a partir del proper any. Davant la proximitat de la fi de l'exercici 2014, els avancem algunes de les mesures que estan previstes, amb la finalitat que puguin planificar, avançar o retardar determinades actuacions o decisions, en el cas que es trobin en alguna de les següents situacions:...