Fiscal


Noves directrius fiscals per a l’exercici 2023: Què has de saber?

Noves directrius fiscals per a l'exercici 2023
El passat 22 de març del 2024, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre HAC/265/2024, per la qual s'aproven els models de declaració dels impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre el patrimoni per a l'exercici 2023. Quines implicacions té això per als contribuents? Des de Sant Cugat Consulting by Talenom us presenten un resum de les novetats més destacades. Beneficis per a treballadors autònoms: A partir de l'exercici 2023, tots els autònoms han de presentar la Declaració de la Renda, independentment dels seus ingressos. Fins ara ...

Llegir més


Hisenda eleva el pagament per quilometratge exempt a l’IRPF

Hisenda eleva el pagament per quilometratge exempt a l'IRPF
La retribució màxima lliure d’impostos puja de 0,19 a 0,26 euros per quilòmetre. El passat 17 de juliol es va publicar al BOE, l'Ordre HFP/792/2023, que recull una actualització de la compensació de les despeses per quilometratge deduïbles a l'IRPF per a empleats, autònoms i funcionaris que usen un automòbil per desenvolupar la seva feina, que arribarà als 0,26 cèntims per quilòmetre recorregut. Per l'ús de motos, la quantia exempta serà de 0,106 euros per quilòmetre, davant dels 0,078 euros que es mantenien des de fa 18 anys. Això suposa una alça del ...

Llegir més


Entra en vigor la llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, coneguda com la Llei de Start-ups

Entra en vigor la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida como la Ley de Startups
El dijous 22 de desembre del 2022, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el text definitiu de la Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la Llei de les Start-Up. Així doncs, la seva entrada en vigor suposa un canvi legislatiu important des del punt de vista fiscal i inversor, introduint certs avantatges i estímuls per als inversors i per a la pròpia empresa a la recerca d'una atracció de capital més gran. En aquest sentit, cal analitzar els canvis més rellevants per poder conèixer millor les ...

Llegir més


La nova plusvàlua municipal

El passat 26 de octubre de 2021, el PLE del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL( TC) va declarar contrari a dret l´IMPOST SOBRE EL INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) també conegut com a PLUSVÀLUA MUNICIPAL, en referència al mètode de càlcul de la base imposable d´aquest tribut L´obligat al pagament d´aquest impost, és el venedor quan es ven una vivenda, el donatari, o persona que rebi l’immoble quan es tracta d´una donació, i l´hereu  en les acceptacions d´herències. La argumentació jurídica es fonamenta en que el càlcul de la ...

Llegir més