3 resultats per a tag: fiscal


Informació no financera: Noves obligacions per a grans empreses

Quina informació no financera han d'aportar les empreses grans per augmentar la confiança d'inversors, consumidors i la societat, per millorar la sostenibilitat? ...


Modificació de la Llei General Tributaria

Amb l'objecte de reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l'Administració , de prevenir el frau fiscal i de incrementar l'eficàcia de l'actuació administrativa en l'aplicació dels tributs es duen a terme les modificacions en la llei general tributària o LGT, que entraran en vigor a partir del dia 2015.10.12. ...


Novetats a la Declaració de la Renda de 2014

Us presentem algunes de les novetats que s'aplicaran en la declaració de renda corresponent a l'2014. ...