5 resultats per a tag: fiscal


Entra en vigor la llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, coneguda com la Llei de Start-ups

El dijous 22 de desembre del 2022, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el text definitiu de la Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la Llei de les Start-Up. Així doncs, la seva entrada en vigor suposa un canvi legislatiu important des del punt de vista fiscal i inversor, introduint certs avantatges i estímuls per als inversors i per a la pròpia empresa a la recerca d'una atracció de capital més gran. En aquest sentit, cal analitzar els canvis més rellevants per poder conèixer millor les seves novetats. 1. DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE D'EMPRESA EMERGENT Un dels ...

Informació no financera: Noves obligacions per a grans empreses

Quina informació no financera han d'aportar les empreses grans per augmentar la confiança d'inversors, consumidors i la societat, per millorar la sostenibilitat? ...


Modificació de la Llei General Tributaria

Amb l'objecte de reforçar la seguretat jurídica dels obligats tributaris i de l'Administració , de prevenir el frau fiscal i de incrementar l'eficàcia de l'actuació administrativa en l'aplicació dels tributs es duen a terme les modificacions en la llei general tributària o LGT, que entraran en vigor a partir del dia 2015.10.12. ...


Novetats a la Declaració de la Renda de 2014

Us presentem algunes de les novetats que s'aplicaran en la declaració de renda corresponent a l'2014. ...