1 result per a tag: estatuto de los trabajadores


Registres de jornada diaris: nou criteri de la inspecció de treball

L'Estatut dels Treballadors en el seu article 35.5 obliga les empreses a completar registres de jornada diaris als empleats a temps complet només a efectes del còmput d'hores extres. Per això, fins fa poc, si el treballador no feia hores extraordinàries, l'empresa no estava obligada a computar la jornada diària de dit empleat. ...