1 result per a tag: facturació


Nou reglament de facturació

RD 1619/2012 DE 30 DE NOVEMBRE DE 2012 El passat dissabte 1 de desembre , es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 1619/2012 pel qual es va aprovar el nou Reglament de Facturació . Aquesta nova norma deroga i substitueix l'anterior Reglament aprovat pel Reial Decret 1496/2003 i incorpora la transposició de la Directiva 2010/45/UE , d'obligat compliment....