1 result per a tag: inspecció


Registres de jornada diaris: Exigibles només a treballadors amb jornada parcial

Inspecció de treball ja no podrà exigir els registres de jornada diaris dels treballadors a temps complet únicament dels treballadors a temps parcial. ...