1 result per a tag: irpf


Avanç de la Reforma Fiscal de l’IRPF

La reforma de l'IRPF que actualment es tramita al Senat contempla, entre molts aspectes, la supressió d'alguns beneficis fiscals a partir del proper any. Davant la proximitat de la fi de l'exercici 2014, els avancem algunes de les mesures que estan previstes, amb la finalitat que puguin planificar, avançar o retardar determinades actuacions o decisions, en el cas que es trobin en alguna de les següents situacions:...