1 result per a tag: Ley de Startups


Entra en vigor la llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, coneguda com la Llei de Start-ups

El dijous 22 de desembre del 2022, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el text definitiu de la Llei 28/2022, del 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, també coneguda com la Llei de les Start-Up. Així doncs, la seva entrada en vigor suposa un canvi legislatiu important des del punt de vista fiscal i inversor, introduint certs avantatges i estímuls per als inversors i per a la pròpia empresa a la recerca d'una atracció de capital més gran. En aquest sentit, cal analitzar els canvis més rellevants per poder conèixer millor les seves novetats. 1. DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE D'EMPRESA EMERGENT Un dels ...