1 result per a tag: libros


Presentació telemàtica obligatòria de llibres d’empresa

Al 2013, es va aprovar la Llei 14/2013 d'Emprenedors, per la qual s'establia com a requisit indispensable que tots els llibres obligatoris que han de portar les empreses (llibre d'inventaris i Comptes Anuals, un llibre Diari, i també els llibres d'actes de les juntes generals i òrgans col·legiats de la societat si funcionen mitjançant un consell d'administració) s'han de legalitzar de manera telemàtica....