1 result per a tag: Llei habitatge


Entra en vigor la primera llei estatal d’habitatge

Després de la seva publicació al BOE, la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge, va entrar en vigor el passat divendres 26 de maig, excepte les mesures fiscals que entraran en vigor l'1 de gener del 2024. Es tracta de la primera llei estatal d’habitatge des de l’aprovació de la Constitució, i introdueix importants novetats en la relació jurídica. Part del desenvolupament d’aquesta llei, depèn d’una posterior regulació reglamentaria i degut a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol, queda en qüestió quin serà el desenvolupament o aplicació final.   Regulació dels preus dels lloguers La limitació legal al preu ...