1 result per a tag: microempreses


Modificacions en la definició de microempreses i pimes, un pas endavant per a la simplificació administrativa

En una recent iniciativa legislativa, el Govern espanyol ha presentat un avantprojecte de llei destinat a modificar els requisits que defineixen les microempreses i pimes en termes d'informació corporativa. Aquesta modificació permetrà que un nombre més gran de negocis puguin beneficiar-se d'avantatges mercantils i ajudes, adaptant els llindars a la inflació. La normativa proposada incrementa els límits del volum d’actius i d’ingressos anuals per definir la mida d’una empresa. En concret, els nous criteris permetran que més empreses puguin presentar balanços de comptes abreujats, simplificant la informació requerida i reduint les ...