1 result per a tag: modulo 720


Model 720: Què és i què hem de presentar?

De l'1 de gener i fins el 31 de Març es dóna el termini per presentar el Model 720, que obliga a declarar tots aquells béns i drets situats a l'estranger ....